Paweł Wład. Kowalski

architekt,  projektant - twórca rzeczoznawca budowlany, publicysta, audiofil - meloman

Architekt, projektant - twórca Ministra Kultury i Sztuki, rzeczoznawca budowlany GINB w specjalności architektonicznej obejmującej projektowanie bez ograniczeń, biegły sądowy Sadu Okręgowego w Gdańsku, praktyk i publicysta, zajmuje się teorią architektury i sztuki, audiofil i meloman, twórca wielu projektów i realizacji architektonicznych na terenie kraju i za granicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych za projekty i realizacje oraz za prowadzoną działalność. Jest członkiem Izby Architektów i Stowarzyszenia Architektów Polskich, od maja 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału "Wybrzeże" SARP i jest sędzią konkursowym SARP.

Strona zawiera publikacje jego projektów autorskich, ważniejszych realizacji, liczne teksty o architekturze, o potrzebie piękna i harmonii, dobrego, racjonalnego budowania, urbanistyki, planowania miasta oraz o aktualnej sytuacji wykonywania zawodu architekta. Zapytaj o ceny projektów oraz wykonania analiz i opinii rzeczoznawcy pisząc list na załączony adres.

Paweł Wład. Kowalski jest współzałożycielem, współwłaścicielem i prezesem zarządu spółki WM Pracownia Projektowania Miasta w Gdańsku, właścicielem spółki "KOWALSKI architekci", współzałożycielem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Energooszczędnego, współtwórcą spółki PROCAD SA oraz półki FITOSTAR zajmującej się uprawą i produkcją preparatów z syberyjskiej rośliny leczniczej leuzea (Rhaponticum carthamoides).