Praktyka zawodowa


Wykształcenie:

1977Dyplom i tytuł magistra inżyniera architekta uzyskany na Politechnice Gdańskiej w Instytucie Architektury i Urbanistyki (I Ogólnopolska Nagroda TUP, inne)

1982 - Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w zakresie bez ograniczeń i z ograniczeniami w zakresie konstrukcji oraz kierowania robotami budowlanymi i ekspertyz stanu technicznego obiektów budowlanych przyznane przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku

1985Prawa Twórcy nadane przez Ministra Kultury i Sztuki

2012RZECZOZNAWCA BUDOWLANY w specjalności projektowanie architektoniczne bez ograniczeń na mocy decyzji KKKIA RP wpisany do centralnego rejestru GINB.

Praktyka zawodowa:

1977 – 1978

BPBO „MIASTOPROJEKT” - Gdańsk

Asystent projektanta w pracowni architektonicznej kierowanej przez

arch. Romana Hordyńskiego i arch. Edmunda Sergota

Wykonywał projekty architektury mieszkaniowej budownictwa wielorodzinnego, plany zagospodarowania i projekty osiedlowych ośrodków usługowych

1977 – 1981

Pracownie Sztuk Plastycznych w Gdańsku

Projektant – twórca

Pracował w zespołach architektów i rzeźbiarzy przy projektowaniu z dziedziny plastyki architektonicznej, kształtowania terenów otwartych, rekreacji i humanizacji osiedli mieszkaniowych. Wraz z Krystyną Jacobson wykonał projekty i realizował scenografie w Operze Leśnej w Sopocie – Pop Session.

1978 – 1981

ZPiUI „Inwestprojekt”– Sopot

Pracownia Gdańsk Południe

Starszy asystent projektanta w pracowni „Gdańsk Południe” wykonujący samodzielne projekty pod kierownictwem arch. Romana Hordyńskiego

Pracował w pracowni projektowej Pasma Gdańsk Południe jako współautor planu ogólnego Gdańska Południe, planów miejscowych szczegółowych dzielnic mieszkaniowych oraz na indywidualne zlecenie opracowanie stanów rozwoju miasta w oparciu o autorskie koncepcje architektury organicznej.

1981 – 1982

Gdański Kombinat Budowy Domów "Kokoszki" w Gdańsku

Brygadzista

Pracował na budowie osiedla Piecki - Migowo w Gdańsku kierując brygadą robotników wykonujących roboty ogólnobudowlane w zakresie od wykonywania robót ziemnych, stanów surowych budynków oraz inne roboty, w tym, usuwanie usterek po odbiorach budynków.

1982 - 1983

ZPiUI „Inwestprojekt” - Sopot - pracownia w Gdyni

Samodzielny projektant w pracowni architektonicznej kierowanej przez arch. Antoniego Wolańskiego

Wykonywał projekty obiektów usługowych. Opracował  m.in. projekt wielofunkcyjnego zespołu usługowo mieszkaniowego dla jednostki mieszkaniowej w dzielnicy Chełm w Gdańsku.

1980 – 1985

prywatna praktyka projektowa

Projektant

Wykonywał projekty architektury mieszkaniowej (domy jednorodzinne - projekty indywidualne oraz ofertowe m.in. domy rolników dla regionu Żuław, domy Spółdzielni Murator) obiekty handlu i rzemiosła, w tym z zakresu architektury wiejskiej (obiekty produkcji rolniczej, domy rolników, etc...). Wykonywałe projekty  przebudowy i rozbudowy istniejących budynków, w tym obiektów zabytkowych.

1982 - 1995

Autorska Pracownia Architektoniczna ZAPA w Gdańsku

Partner w Autorskiej Pracowni Architektonicznej „Kowalski – Rąbalski”

Projektant – twórca

Projektował obiekty użyteczności publicznej - obiekty kultury (Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce) - obiekty rekreacji i sportu (domy i ośrodki wypoczynkowe) domy wielorodzinne, małe zespoły zabudowy mieszkaniowej, osiedla mieszkaniowe, domy i układy zabudowy ekologicznej.

1985 – 1990

Członek Redakcji miesięcznika „Murator” – Warszawa

Współpracownik – doradca, konsultant, opiniotwórca w zakresie architektury i budownictwa

Opiniował i doradzał w zakresie profilu działalnosci redakcji dotyczacej projektów architektonicznych i budownictwa ogólnego, prowadził i dalej prowadzi działalność w zakresie teorii i krytyki architektonicznej, popularyzacji architektury i poradnictwa budowlano -architektonicznego, publikuje szereg autorskich prac projektowych, oraz wiele artykułów problemowych w czasopismach profesjonalnych i w prasie codziennej

1989 – do dzisiaj

W.M. Pracownia Projektowania Miasta Sp z o.o. w Gdańsku

Prezes Zarządu

Szef Pracowni Autorskiej - Główny Projektant

Wykonuje projekty i koordynuje sporządzanie wielobranżowych projektów z zakresu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego, obiektów usługowych, handlu, oświaty i wychowania, hoteli, kultury i sportu. Wiele projektów jest realizowanych - osiedla mieszkaniowe i obiekty użyteczności publicznej, inne np pomosty cumownicze w Tczewie na Wiśle. Opracował standard DYBY dla komputerowego wspomagania projektowania na bazie program AutoCAD.

1993 – 2004

W.M. ProCAD Studio Sp z o.o. w Gdańsku

Prezes Zarządu

Jest współwłaścicielem spółki, prowadził wdrożenia systemów CAD, jest twórcą standardu DYBY do aplikacji AutoCAD, konkursu "Wielkich Marzycieli" oraz corocznych spotkań użytkowników systemów CAD - DYBY-Expo. W 2007 roku Spółka została przekształcona w ProCAD S.A. i wprowadzona na giełdę w Warszawie pod nowym zarządem.   

1998 – 2000

W.M. Murator Projekt Sp z o.o. w Gdańsku.

Był współwłaścicielem spółki, jest projektantem - twórcą projektów gotowych domów jednorodzinnych i autorem standardu projektowego i prezentacji domów gotowych Muratora.

2005 – do dzisiaj

„KOWALSKI architekci” Sp. z o.o. Gdynia

Właściciel – projektant

Wykonuje projekty i nadzoruje realizacje osiedli mieszkaniowych i różnorodnych obiektów użyteczności publicznej, w tym przebudowy i rozbudowy obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków.