EKSPERTYZY


Wykonuje ekspertyzy dotyczące jakości projektu, zgodności jego zawartości z obowiązującymi przepisami oraz inne opinie i oceny wynikające z prawa budowlanego.

Oferuje wykonanie ekspertyz i analiz możliwości zabudowy różnorodnych terenów i działek pod różnorodne potrzeby budowlano - inwestycyjne wraz ze sprawdzeniem ich potencjalnego oddziaływania na otoczenie, w tym precyzyjne analizy zacieniania i przesłaniania oraz szacunkowe koszty budowy.


Analiza mozliwości zabudowy spełniająca warunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obliczenia maksymalnego, możliwej do uzyskania ilości metrów uzytkowych mieszkalnych [ pum] .
Analiza zacieniania, nasłonecznienia i zaciemniania zgodnie z normami indywidualnie dla każdej lokalizacji i dla każdego dnia w roku

Analizy ubranistyczne, analizy tożsamości przestrzeni urbanistycznych, analizy rozwoju organizmów miejskich, konsultacje planów przestrzennego zagospodarowania