Działalność

w Sarp i izbie arp

Członek SARP

Od 1978 – do dzisiaj

W dniu 21.03.1978r przyjęcia w poczet SARP jest jego najmłodszym członkiem. Działa aktywnie na różnorodnych polach. W 1987r zostaje wybrany sędzią konkursowym SARP. Funkcje te pełni przez kilka kadencji biorąc udział w pracach sądów przy rozstrzyganiu konkursów SARP, w konkursów muratora, na indywidualne zaproszenia inwestorów wykonując opinie i oceniając prace projektowe.

W 1991 roku zostaje na jedna kadencję prezesem Oddziału „Wybrzeże” SARP ds. twórczości.

W 2012 roku zostaje wybrany członkiem zarządu oddziału SARP "Wybrzeże" i delegatem za zjazdy krajowe.

W 2015 roku zostaje wybrany prezesem Zarządu Oddziału "Wybrzeże" SARP, oraz sędzią SARP i delegatem na zjazdy krajowe.

W 2016 roku zostaje Pełnomocnikiem Zarządu Głównego SARP ds prawa autorskiego w architekturze.

Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Od 2002 – do dzisiaj

Działa aktywnie przy założeniu struktur okręgowych izby i zostaje wybrany do pierwszych dwu zarządów Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Kierował kolejno komisjami problemowymi: komisją ds ubezpieczeń i komisją ds kontaktów z samorządami zawodowymi.