SEMINARIA


WYSTAWY, WYSTĄPIENIA i REFERATY NA SEMINARIACH

***

Wystąpienia i referaty na seminariach:

- "Projektowanie zintegrowane" wykłady na Politechnice Lubelskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury - 15.05.2015r.

- "Projektowanie zintegrowane" wykłady i warsztaty na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska - 16.04.2015r.

- "Budownictwo energooszczędne" wystapienie na konferencji "Nowe możliwości rozwoju Pomorza; Budownictwo Smart 3E; Efektywność - Ekologia - Energetyka" organizowanej przez Gdański Klaser Budowlany - 05.03.2015r.

- "Rozwój architektury przez kształtowanie budynku energooszczednego" wykład inauguracyjny warsztaty BIM Politechnika Poznańska 25.10.2014r. 

- "Energooszczędnosc źródłem rozwoju architektury" - wykład na konferencji budownictwa energooszczędnego w Gdańsku 10.06.2014r 

- "Projektowanie energooszczednych domów z drewna" Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie- 20.11.2013 r. 

- Projekt Logiczny - Politechnika Gdańska; wykład "Geneza architektonicznej formy domu. Logika związku funkcji, formy i budulca" + ćwiczenia - 11 maja 2013 r 

- Konferencja naukowa METAMORFOZY ARCHITEKTURY III – W. A. Politechnika Gdańska - 17.12.2012 r. – prezentacja idei „Dorobek polskiej awangardy modernizmu”

- Seminarium „ Energooszczędne budownictwo drewniane budownictwem XXI wieku” – wykłady: „Projektowanie architektoniczne energooszczędnych domów z drewna” – Białystok 10.10.2012, Rzeszów 24.10.2012r. Wrocław 07.11.2012r, Szczecin 21.11.2012r.

- Referat „Twórcze geny drewna. Geneza formy architektury europejskiej” – wygłoszony na Kongresie Budownictwa Drewnianego 20.05.2010 w Jachrance

- Referat „Podjęcie dziedzictwa modernizmu z depozytu historii” na seminarium „Modernizm w Europie modernizm w Gdyni” – 24-26.09.2009

- Referat na seminarium – konferencję „Miasto historyczne w dialogu ze współczesnością” Gdańsk 1999 rok

- wykład na seminarium OSSA 97 Gdańsk październik 1997rok

- prowadzenie seminarium „Metamorfozy Architektury” - panel 3 -METAARCHITEKTURA - Gdańsk 25.10.96

- referat programowy III Warsztaty Komputerowe IPB Warszawa październik 1996 rok

- wykład na temat projektowania komputerowego - seminarium „Buduj Lepiej” - I Kongres Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów - Gdynia WTC - marzec 1995

- wykład na temat projektowania komputerowego - seminarium „Buduj Lepiej” - I Kongres Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów - Gdynia WTC - marzec 1995

- wykłady i ćwiczenia CAD w roku akademickim 1994/95 Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

- wykład i pokaz projektu - „The Buliders Shaw” - Las Vegas Nevada USA 1994 r.

- prowadzenie seminarium problemowego DYBY’Expo 94 - standaryzacja w CAD

- prowadzenie seminarium problemowego DYBY’Expo 93 - standaryzacja w projektowaniu CAD

- wykłady na temat zastosowania komputera w architektonicznej  pracowni projektowej wygłoszone w Warszawie na wystawie INFOSYSTEM w hotelu Mariott.

- wykład na temat taniego budownictwa mieszkaniowego wygłoszony na Międzynarodowej Wystawie Budownictwa "Housebuilding 90" w Gdańsku

- Udział i wypowiedzi na seminariach i sympozjach na temat architektury mieszkaniowej, teorii i krytyki architektonicznej, projektowania teatrów organizowanych przez CZSBM, SARP, OISTAT.

- Międzynarodowe Seminarium projektowe Wyspa Spichrzów w Gdańsku 1989 r.

- Referat p.t. "Wiwisekcja - czyli buduj byle z miejscem dla psa" wygłoszony na III Ogólnopolskiej naradzie architektów na temat architektury mieszkaniowej w Gdańsku w październiku 1989r.

- Udział w 7th International Sympozjum on Housing in Socialist Countries  oraz 1st International Workshop Competition- Bratislava 88

- Referat p.t. "Porządek odnaleziony.  Spojrzenie na polska awangardę lat dwudziestych" wygłoszony na międzynarodowym seminarium w Tucznie 1987 r. 

- Referat p.t. "Moje inspiracje twórcze - miedzy kulturystyka a naturyzmem"   wygłoszony na seminarium w Tucznie 1986 r. 

- Referat p.t. "Architektura do architektów - notatki z przywołanej pamięci" I Biennale Architektury Kraków 1985 w Pałacu Sztuki w Krakowie

Udział w wystawach:

- Wystawa laureatów konkursu „Polski Cement” – Warszawa SARP 2008

- Wystawa budownictwo jednorodzinne w Polsce – SARP 2008

- Wystawa pokonkursowa na projekt Teatru Elżbietańskiego w Gdańsku – styczeń 2005

- Wystawa pokonkursowa na rozbudowę uniwersytetu w Gdyni– Urząd Miejski 08. 2003

- Wystawa „Architektura Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” Wieżyca 2000

- Wystawa „Życie w Architekturze” Warszawa 2000

- Postery „Gra w miasto + Gra w Architekturę” przygotowane na seminarium – konferencję „Miasto historyczne w dialogu ze współczesnością” Gdańsk

- Wystawa „Życie w Architekturze” Gdańsk 1989 - 1999

- Domy modelowe MURATOR 98 w Białołęce pod Warszawą 24-30.10 1998

- „Dom Dostępny 1997’ konkurs MURATORA - siedziba ZG SARP Warszawa 1997

- „The Buliders Shaw” - Las Vegas Nevada USA 1994 r.

- Wystawy pokonkursowe SARP

- Wystawa projektów wykonanych w spółdzielniach pracy twórczej architektów   i artystów plastyków - Pawilon wystawowy SARP - Warszawa. Foksal 1987r oraz w siedzibie SARP w Gdańsku - 1987r. 

- Wystawa seminarium - "Współczesne poszukiwania twórcze Świat – Polska” Dom Pracy Twórczej Architekta - Tuczno 1986 r.

- Wystawa I Biennale Architektury Kraków 1985 w Muzeum Architektury we Wrocławiu 1986 r.

- Wystawa „I Biennale Architektury Kraków 1985 - Pałac Sztuki w Krakowie

- Wystawa projektów bud. mieszkaniowego - Siedziba SARP w Gdańsku - 1984r.

Wykład energooszczędne budownictwo z drewna