przebudowy i rozbudowy


SOPOT - ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI - DOBUDOWA WERANDY I ODTWORZENIE PAWILONUPRZEBUDOWA ZABYTKOWYCH KOSZAR W OSTRÓDZIE NA CENTRUM UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SIEDZIBY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH