OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


CENTRUM UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W OSTRÓDZIE - SIEDZIBY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - realizacja 2011 - 2012

realizacja przy współpracy arch. Tomek Lella